Ansökan om bidrag för behövande som bott i Eskilstuna i minst 5 år
Ansökan behandlas endast om personbevis, familjebevis, finns med som visar att du varit bosatt i Eskilstuna i minst 5 år. Familjebevis beställer du via www.skatteverket.se
Till Styrelsen för Stiftelsen Fredrik Lindströms Minne Box 50 631 02 Eskilstuna. Mer information finns på www.flminne.se

Ange på formatet ÅÅÅÅMMDD-XXXX

Obligatorisk uppgift, familjebevis skall bifogas

Inga filer uppladdade
Inkomster per månad

kr/mån

Lön, pension, A-kassa, sjukersättning, föräldrapenning, studiebidrag el dyl

kr/mån

kr/mån

Lön, pension, A-kassa, sjukersättning, föräldrapenning, studiebidrag el dyl

kr/mån

kr/mån

kr/mån

kr/mån

kr/mån

Förmögenhet

kr

kr

Utgifter per månad

kr/mån

kr/mån

kr/mån

kr/mån

kr/mån

OBS viktigt!
Du kan bara söka till ett av nedanstående alternativ.

kr

Övrigt som kan vara av betydelse för bedömning av ansökan, såsom t ex sjukdom och extra kostnad för den eller andra omständigheter eller särskilda behov. (Max 10 000 tecken.)

Personbevis beställer du via www.skatteverket.se, välj e-tjänst med bankid eller ring 0771-567 567. Välj utdrag om folkbokföringstjänster. Familjebevis. Du kan också få det på Skatteverket, Kungsgatan 13
Alla kompletta ansökningar får skriftligt svar på beslut.
Jag försäkrar att ovan lämnade uppgifter är riktiga. Stiftelsen är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (Pul) och jag godkänner att mina personuppgifter får behandlas i dataregister.